MIA (Milieu Investeringsaftrek)

MIA (Milieu Investeringsaftrek) biedt u milieu- en fiscaal voordeel
Om de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen, heeft de overheid onder meer de MIA (Milieu Investeringsaftrek) in het leven geroepen. De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

MIA
Het criterium voor de MIA is het geluid dat de machine produceert voor de omgeving. Het merendeel van onze grondverzetmachines is uitgerust met het INDR-systeem en komen dus in aanmerking voor de MIA voordelen.

Belastingvoordeel
Het belastingvoordeel voor elektrisch/hybride 36% en voor diesel aangedreven 6,75% van de investering, dit is inclusief gangbare toebehoren.

Wanneer komt u in aanmerking voor de MIA?
-      Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
-      Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
-      De investering moet betrekking hebben op de aanschaf van het bedrijfsmiddel.
-      Voor het MIA moet het bedrijf aan milieu- investeringen minimaal €2.500,- per bedrijfsmiddel zijn.
-      U kunt geen energie- investeringsaftrek én milieu investeringsaftrek tegelijk krijgen.
-      Uw onderneming dient in Nederland gevestigd te zijn en belastingplichtig.

Hoe kunt u aanvragen?
1.    Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket
2.    U krijgt een ontvangstbevestiging van RVO die u moet bewaren bij uw boekhouding.
3.    U verwerkt de MIA/ in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van RVO.nl.